01 kolor podstawowy male2 
Kategorie wydarzenia
  • Edukacja i rozwój
  • Ekologia
Miejsce wydarzenia
  • Prosta 69
  • Warszawa 00-838
  • województwo mazowieckie
Brak zdjęcia - Zdjęcie ilustracyjne
11:00 - 12:30

Celem projektu "Profesjonalne kadry GOZ" jest rozwój kompetencji w zakresie nisko i zero emisyjności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
Cel zostanie osiągnięty poprzez udział przedsiębiorców i ich pracowników i pracownic w wysokiej jakości szkoleniach i doradztwie poszkoleniowym.
Jako Beneficjent projektu ADN Akademia Biznesu sp. z o. o. zaplanowaliśmy spotkanie informacyjne w formule on-line na dzień 20.06.2024 r. w godzinach 11:00-12:00.
Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhNDJkM2MtYWExZC00Yjg5LWI3YWYtZGI1ZTA0ODhhZWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%22%2c%22Oid%22%3a%22932fd3d2-98df-4c9c-bae8-40d238500723%22%7d


Na spotkaniu przedstawimy informacje:
- jakie są źródła finansowania w ramach naszego projektu,
- jakie są kryteria przystąpienia do projektu,
- jakie wsparcie będziemy oferować przedsiębiorcy i jego pracownikom i pracownicom,
- jakie są kwoty przypadające do wykorzystania w ramach projektu na jednego pracownika.


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych.

Kontakt
503455332
Nazwa organizatora
ADN Akademia Biznesu sp. z o. o.
Adres organizatora
Prosta 69
Warszawa 00-838
mazowieckie
Strona organizatora