01 kolor podstawowy male2 
Kategorie wydarzenia
  • Kultura i sztuka
Miejsce wydarzenia
  • al. Ujazdowskie 4
  • Warszawa 00-460
  • województwo mazowieckie
Brak zdjęcia - Zdjęcie ilustracyjne
15:00 - 15:00

W ramach świętowania jubileuszu 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało wystawę „Kultura w rozwoju – 20 lat Polski z Unią Europejską” Celem wystawy jest m.in. wykazanie korzyści, jakie polska kultura osiągnęła dzięki transferowi olbrzymich środków z funduszy europejskich. Projekty będą prezentowane od 1 do 30 lipca br. w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, które jest Partnerem Wystawy.
Przez dwie dekady dofinansowano prawie 2200 projektów, a wsparcie z UE wyniosło 10,7 mld złotych, przy całkowitej wartości projektów przekraczającej 20 mld złotych. Dzięki tym środkom zrealizowano projekty związane z ochroną zabytków, budową, rozbudową i modernizacją muzeów, teatrów, sal koncertowych, bibliotek oraz centrów kultury. Nowoczesne wyposażenie wzbogaciło ofertę kulturalno-edukacyjną, a projekty dotyczące zabytkowych parków i ogrodów oraz digitalizacji ruchomych zabytków przyczyniły się do zachowania naszej historii.


Wśród nich znalazły się projekty dotyczące ochrony i renowacji zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub Listę Pomników Historii Prezydenta RP, takich jak: Kościół Pokoju w Świdnicy, zespół pocystersko–katedralny w Pelplinie, zespół pałacowo parkowy w Łańcucie. Zaprezentowano także światowej klasy sale koncertowe Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, innowacyjne centra naukowo-kulturalne: EC1 zlokalizowane na ternie dawnej elektrowni łódzkiej, czy też „Minikoperniki” w dawnych Młynach Richtera w Toruniu. Wśród prezentowanych projektów warte podkreślenia są inwestycje związane z naszą historią i tożsamością kulturową takie jak budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, czy też renowacja Zamku Ostrogskich w Warszawie, będącego siedzibą Narodowego Instytutu Chopina oraz Muzeum poświęconego kompozytorowi. Do wystawy wybrane zostały projekty różnorodne, reprezentujące każdy region, z większych i mniejszych miejscowości.


Zapraszamy do zapoznania się z historiami sukcesu prezentowanych na wystawie projektów: https://feniks.kultura.gov.pl/kultura-w-rozwoju-20-lat-polski-w-unii-europejskiej-wystawa-w-galerii-plenerowej-muzeum-lazienki-krolewskie/ oraz do odwiedzenia Muzeum Łazienki Królewskie gdzie w Galerii Plenerowej prezentowana będzie wystawa.

Kontakt
022 82 93 134
Nazwa organizatora
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Adres organizatora
Krakowskie Przedmieście 15
Warszawa 00-071
mazowieckie
Strona organizatora