01 kolor podstawowy male2 
Kategorie wydarzenia
  • Edukacja i rozwój
  • Warsztaty i szkolenia
Miejsce wydarzenia
  • Ołowianka 1
  • Gdańsk 80-751
  • województwo pomorskie
Informacje ważne dla odwiedzających
  • Miejsce posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Potrzebna jest rezerwacja miejsc
10:00 - 14:00

Zapraszamy na Konferencję podsumowującą 20 lat członkostwa Pomorza w Unii Europejskiej, która odbędzie się 29 maja br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W wydarzeniu na Pomorzu wezmą udział m.in. Janusz Lewandowski – poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024, przedstawiciele administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, uczelni, przedsiębiorców i wielu innych znakomitych gości.


1 maja 2004 roku staliśmy się obywatelami zjednoczonej Europy. Jesteśmy częścią Wspólnoty, która opiera się na wartościach poszanowania godności, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka. Wspólnoty, dzięki której możemy czuć się bezpiecznie. To także okres dynamicznego rozwoju gospodarczego i wielu inwestycji.


Z okazji 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, z udziałem znamienitych gości, pragniemy zaprezentować efekty wykorzystania Funduszy Europejskich na Pomorzu na przestrzeni minionego dwudziestolecia a także porozmawiać o nowych priorytetach Wspólnoty oraz celach Polityki spójności po 2027 roku.


Program
W programie konferencji znajdą się m.in. wystąpienia:


1. 20 lat Pomorza w Unii Europejskiej – Marszałek Województwa Pomorskiego
2. Budżet Unii Europejskiej po 2027 r. w kontekście nowych priorytetów m.in. bezpieczeństwa oraz rozszerzenia o nowe kraje członkowskie, w tym Ukrainę - Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024
3. Priorytetowe obszary inwestowania środków z Polityki Spójności i Krajowego Planu Odbudowy w kontekście wyzwań przed którymi stoi Unia Europejska - Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
4. Realizowane i planowane inwestycje w tym transportowe i energetyczne na Pomorzu. Programy krajowe i Krajowy Plan Odbudowy – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
5. 20 lat Funduszy Europejskich – czy Pomorskie wykorzystało swoją szansę? – Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
6. Panele dyskusyjne:
Panel dyskusyjny I: Krajowy Plan Odbudowy – nowe spojrzenie na reformy
i inwestycje. Konsekwencje dla Polityki Spójności po 2027 r. Rola regionów
Panel dyskusyjny II: Włączeni w rozwój
Panel dyskusyjny III: Innowacje i wsparcie przedsiębiorstw w kontekście transformacji energetycznej


Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w polu "Weź udział" do 24 maja br.
Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika będzie wiadomość wysłana przez Organizatora na adres e-mail podany przy rejestracji.


Dodatkowe informacje
1. Parking Polskiej Filharmonii Bałtyckiej będzie dostępny bezpłatnie dla uczestników wydarzenia.
2. Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej – nie będzie transmitowana online.
3. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Kontakt
Martyna Sawicka, tel. 58 32 68 175, kom. 502 757 466, e-mail: m.sawicka@pomorskie.eu


W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie Organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę konferencji.


Zapraszamy!


Konferencja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Kontakt
m.sawicka@pomorskie.eu
Nazwa organizatora
Województwo Pomorskie
Adres organizatora
Okopowa 21/27
Gdańsk 80-810
pomorskie
Strona organizatora