01 kolor podstawowy male2 
Kategorie wydarzenia
  • Edukacja i rozwój
  • Kultura i sztuka
  • Sport
Miejsce wydarzenia
  • - 550
  • Barcice 33-342
  • województwo małopolskie
18:00 - 09:00

Celem głównym Festiwalu jest popularyzacja idei integracji i upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczestników OHP, propagowanie różnorodności kulturowej, solidarności i wzajemnego szacunku między narodami oraz rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej.
Pozostałe cele Festiwalu to:
a) Krzewienie pamięci o osobach i osobistościach, które wniosły znaczący wkład w działania na rzecz obecności Polski w Unii Europejskiej.
b) Upowszechnianie wiedzy o historii Polski i Europy.
c) Rozwijanie oferty działań edukacyjno-wychowawczych oraz rynku pracy realizowanych przez OHP.
d) Przedstawienie Unii Europejskiej oczami młodzieży OHP, w szczególności obecności w niej Polski.
e) Ukazanie korzyści z członkostwa w strukturach UE.
f) Podkreślenie wspólnych wartości i celów oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków.
g) Promowanie wśród młodzieży OHP korzyści płynących z bycia obywatelem Europy.
h) Rozwijanie wśród młodzieży OHP wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej.
i) Poszerzenie wiedzy o możliwościach zatrudnienia uczestników i absolwentów OHP zarówno w Polsce, a także w ramach sieci EURES.
j) Integracja uczestników OHP.
k) Promowanie działalności OHP w środowisku lokalnym.
l) Promowanie bogactwa kulturowego i turystycznego Małopolski.

W Festiwalu biorą udział wyłącznie uczestnicy OHP, wydelegowani imiennie przez poszczególne Wojewódzkie Komendy OHP oraz CKiW.

Patroni Honrowi: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski - Krzysztof Jan Klęczar, Marszałek Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Burmistrz Starego Sącza, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Kraków – Partnerstwo miasta Krakowa.

Kontakt
biuroprasowe@ohp.pl
Nazwa organizatora
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Adres organizatora
Tamka 1
Warszawa 00-349
mazowieckie
Strona organizatora