01 kolor podstawowy male2 

10 - 11 maja 2024 r.


Tegoroczne DOFE odbędzie się jedynie stacjonarnie.


Do udziału w Dniach Otwartych mogą przystąpić Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach programów wchodzących w zakres polityki spójności.


Informacje o sposobie opisu wydarzeń znajdują się w sekcji Najważniejsze informacje.


Tak, Beneficjenci którzy zgłoszą się do DOFE otrzymają pakiet materiałów promocyjnych. 


Logotypy znajdują się w sekcji Najważniejsze informacje.


Regulamin znajduje się w stopce strony.


Przekazanie materiałów promocyjnych nastąpi nie później niż do 9 maja br.


Tak, Beneficjent może wycofać swoje zgłoszenie w terminie do 8 maja br., poprzez kontakt z Koordynatorem lub Koordynatorem programowym. Informacja o wycofaniu zgłoszenia przez Beneficjenta zostanie zamieszczona na stronie www.20lat.eu, a opis wydarzenia zostanie usunięty.


Wszystkie wydarzenia, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Dniach Otwartych, zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia do 7 maja br. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji materiałów po upływie tego terminu.


Termin zgłoszeń upływa 26 kwietnia br.